ПЪРВА ПОМОЩ

 Първа помощ се оказва когато има нараняване, заболяване или спешна ситуация, на която трябва да се реагира. Обикновено се оказва от намиращите се най-близо хора и не изисква специализирани медицински познания, но понякога може да е жизнено важна за пострадалия за да получи впоследствие специализирана медицинска помощ. Ситуациите, които изискват…

Прочети повече